Headerbild

Arnö IF

Skidspår och löpning

Motionsspåret delvis sönderkört

2020-10-28 i Allmänt

Avverkningar i Janstorpsskogen är i full gång. Men transport bort av skog har lett till kraftiga körskador på motionsspåren, som nu är delvis mer eller mindre obrukbart.

Det är alltså gran som angripen av granbarkborre som avverkas i Janstorpsskogens naturreservat. Skogen förvaltas av kommunen, men det är en privat entreprenör som gör det praktiska jobbet med att avverka och frakta bort allt timmer.

När arbetena inleddes har kommunen sagt att transporterna inte skulle gå på motionsspåren. Enligt vad Arnö IF fått besked om så skulle det finnas alternativa vägar ut ur skogen. Men detta har inte fungerat, vad vi nu kan se.

Det är kraftiga körskador, dels traktorspår tvärs över spåret på en del ställen, dels några sträckor där traktorn kört längs med spåren. Bland annat är det djupa leriga spår längs med raksträckan som leder fram till Arnö IF:s utegym.

Det går att ta sig fram på motionspåren, men räkna med att komma hem med smutsiga skor. Vi rekommenderar cyklister att helt avstå från motionsspåren.

Hur motionsspåren ska återställas kan Arnö IF inte ge några besked om i dagsläget.

Vi kommer att uppdatera på webben när vi vet mer.