Headerbild

Arnö IF

Skidspår och löpning

Motionsspåren i sommar

2021-06-09 i Allmänt

Vi väntar med att återställa motionsspåren, då det kommer bli mer skogsarbeten i Janstorpsskogen. Vi vill också att cyklister på motionsspåren tar hänsyn till motionärer och hundägare.

Arnö IF sköter ju motionsspåren i Janstorpskogen. Efter förra årets avverkningar blev det mycket körskador både på spåren och inne i skogen. En del av skadorna på spåren återstår att åtgärda, men vi kommer att avvakta med detta, då det kan uppstå nya skador på grund av fortsatta skogsarbeten. 

Janstorpskogen är ett naturreservat som förvaltas av Nyköpings kommun. Nämligen så att det planeras ytterligare avverkning, s k föryngringsavverkning under tiden juni-oktober. Dessutom har kommunen hyrt in en entreprenör som ska återställa de svåra körskadorna inne i skogen. Med hjälp av en maskin ska man få bort de djupa hjulspåren.

Dessa planer gör att risken är uppenbar för nya skador på motionsspåren. Arnö IF väntar därför med förbättringar på spåren tills dessa arbeten är klara.

Cyklar i motionsspåren

Det har varit ganska blött i motionsspåren hittills under vår och försommaren, och på sina ställen är det rätt geggigt (också pga körskadorna). Vi vore glada om ni som cyklar i skogen, tar omvägar runt de leriga partierna.

Vi vet också att en del motionärer och hundägare kan bli överraskade av cyklister. Plinga gärna cykelns ringklocka i tid, så att mötande märker att du som cyklist är på gång. Mötet blir trevligare för båda parter.

Arnö IF ny styrelse.

Årsmötet ägde rum vid Gruvstugan den 25 maj i hällande regn. Bland annat valdes en ny styrelse, dock med omval på de flesta poster.

Bengt Eriksson är fortsatt ordförande. I övrigt är det Per-Olof Gottvall som är kassör, Björn Åslund sekreterare, Ulf Karlsson och Håkan Alderud som ledamöter. Ny i styrelsen är Roobin Ericsson som blev invald som suppleant.

Trevlig sommar hälsar styrelsen för Arnö IF